Publishing & Printing News Agency NT Database NT Fund All Armenian Media Assocition Armenia-China Assocition All Armenian Media Assocition
Կայքի մասին
Կազմակերպություններ
Ստեղծագործություններ
Գեղարվեստական
Պոեզիա
Վեպ
Սիրավեպ
Պատմվածք
Վիպակ
Նովելներ
Հեքիաթներ
Գիտական
Պատմություն
Փիլիսոփայություն
Իրավունք
Տնտեսագիտություն
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն
Գրականագիտություն
Կրթություն
Փաստավավերագրական
Գիտահանրամատչելի
Հրապարակախոսություն
Հեղինակներ
Գրքեր
Լուրեր

World Directoties Hurricane Preparedness Kit
Wedding Videography
All-List Directory
Computer Directory
Super Directory
All-Directory
Company-List Business Directory
Dating Directory
EZ List
Finance Directory
Guide Pro
Yellow Pages by ListNation
Online Marketing
Shopping Directory
Travel Catalog & Directory
Zip Codes
Renovations


List Nation
List Site

Ստեղծագործություններ
Էջեր [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Անվանում Կարդալ / Քննարկել Տարի Կարդացել / Արձագանքել են
Մանկավարժական գիտությունը Դաստիարակաբանությամբ փոխարինելու անհրաժեշտության մասին (ռուսերեն լեզվով)
Ռուսերեն
Կարդալ
Քննարկել
2014
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: Նոր դասընթաց Կարդալ
Քննարկել
2014
«ԱԲՈՒ-ԼԱԼԱ ՄԱՀԱՐԻ» ՊՈԵՄԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2004
ԱԶԳԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ ՀԱՅ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003
Ականջդ բեր ասեմ: Աֆորիզմներ, անեկդոտներ, բանաստեղծություններ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003
ԱՆՏԻԿ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՀԱՐՑԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒԹՅԱՆ» ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003
ԱՎԱՐԱՅՐԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԸ ՀԱՎԵՐԺԱՑՆՈՂ ՀՈՒՇԱԿՈԹՈՂՆԵՐՆ ԱՐՑԱԽՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2002
ԱՐՑԱԽԸ ԵՐՎԱՆԴՈՒՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱՇԵՍՅԱՆՆԵՐԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2002
ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՆՐԱՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2002
ԱՐՑԱԽԻ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2002
Արցախ ....... (ռուս.)
Ռուսերեն
Կարդալ
Քննարկել
0
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
0
Բանաստեղծություններ Կարդալ
Քննարկել
2013
ԳԵՂԱՄԱ ԵՐԿԻՐ (պատմաաշխարհագրական ուսումնասիրություն)
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2004
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2015
ԳՐԵՐԻ ԳՅՈՒՏԸ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003
ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003
ԴԵԻԶՄԸ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2003
ԴԵՊԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՊԱԳԱ ԿԱՄ ԱՐՏԱՌՈՑԸ
Հայերեն
Կարդալ
Քննարկել
2008
Դեպի Ֆրանսիա Կարդալ
Քննարկել
0

Ձեզ հետաքրքրող ստեղծագործությունն ավելի արագ գտնելու համար փնտրման պատուհանում կարող եք գրել այդ ստեղծագործության անվանումը (անվան մի մասը), կամ հեղինակի անունը:

էջում զետեղված ստեղծագործությունների վերաբերյալ Ձեր կարծիքը, գրախոսությունները, առաջարկությունները հայտնելու համար Դուք կարող եք գրել մեզ` books@nt.am հասցեով:

Գտնել
Ստեղծագործություններ
(ոչ) Երկիր`
(ոչ)
UMBA
UITE
MPI
World Vision Armenia
Oxfam Armenia
ICARE Armenia
free hit counter
hit counter
Yandex citirovania